Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /O Stalnem predstavništvu /

O Stalnem predstavništvu RS pri Evropski uniji v Bruslju

Republika Slovenija ima stalno predstavništvo pri Evropski uniji v Bruslju od svojega vstopa v povezavo, to je od 1. maja 2004, v obdobju do članstva pa je njene interese zastopala predhodnica predstavništva, misija Republike Slovenije pri Evropski uniji. Slednjo je država odprla novembra 1992, potem pa je leta 1993 z Evropsko unijo podpisala sporazum o sodelovanju. 10. junija 1996 sta strani sklenili Evropski sporazum – na dan, ko je Slovenija vložila prošnjo za članstvo v povezavi.

Glavna naloga Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji (ali krajše SPBR) v Bruslju je predstavljanje in zastopanje interesov Slovenije v Evropski uniji. V njem delajo državni uradniki/diplomati z vseh ministrstev ter služb in organov v sestavi Vlade RS. SPBR zastopa Slovenijo v Svetu EU, sodeluje z Evropsko komisijo v ekspertnih delovnih skupinah pri pripravi predlogov zakonodaje EU, zastopa državo v odborih Komisije, ki delujejo po postopku komitologije, zastopa interese Slovenije v primeru očitanih kršitev (pred Komisijo in Sodiščem EU), ter sodeluje z Evropskim parlamentom in z ostalimi institucijami EU.

Stalno predstavništvo RS pri EU v Bruslju ima od septembra 2020 svoj dom v osemnadstropni zgradbi na Boulevard du Regent 45-46 v diplomatski četrti Bruslja.

Več o delu SPBR

O prostorih SPBR

Osebna izkaznica:

Stalno predstavništvo RS pri EU v Bruslju (SPBR)
Boulevard du Regent 45-46
1000 Bruselj, Belgija

e-pošta: slomission.eu(at)gov.si  
T: +32 2 213 6300

Stalni predstavnik: Iztok Jarc, veleposlanik