Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /O Stalnem predstavništvu /Kontakti po področjih /

Kontakti po področjih

Telefonska centrala: +32 2 213 6300
Faks: + 32 2 213 6301
Dežurni mobilni telefon: + 32 475 78 66 66 (samo ob vikendih in praznikih)
E-pošta: slomission.eu(at)gov.si, ime.priimek(at)gov.si 

VODSTVO

Janez Lenarčič; veleposlanik, stalni predstavnik, vodja Coreper II
administratorka: Magdalena Flander (magdalena.flander(at)gov.si)
T: + 32 2 213 6431

Metka Ipavic; veleposlanica, namestnica stalnega predstavnika, vodja Coreper I
administratorka: Emilija Petrovič Nardin (emilija.nardin(at)gov.si)
T:+32 2 213 6469

Matjaž Šinkovec, veleposlanik - predstavnik v Politično varnostnem odboru (PSC)
administratorka: Mirjam Zavašnik (mirjam.zavasnik(at)gov.si)
T:+32 2 213 6417

PROTOKOL
Dacha Simčič - Svetovalka za protokol in organizacijo, dacha.simcic(at)gov.si, T: +32 496 108 501 

MEDIJI in OSTALE JAVNOSTI
Uradna govorka - Tina Štrafela

E: tina.strafela(at)gov.si

T: +32 2 213 6370

M: +32 499 69 67 98

1. COREPER II:

KOORDINACIJA
Goranka Krošelj - Antici          

ODNOSI Z INSTITUCIJAMI           
Nataša Zajec Herceg - Evropski parlament, GAG
Aleksandra Stanič Petkovič - Svetovalka za pravna vprašanja

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE
Rudolf Kaniški - Svetovalec za policijsko sodelovanje in Schengen  
Rajko Kozmelj - Svetovalec za policijsko sodelovanje, terorizem, organiziran kriminal
Mirjana Vertič Gotal - Svetovalka za azil, zakonite migracije in integracijo priseljencev
Jana Bambič - Svetovalka za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, za Sodišče EU ter varstvo osebnih podatkov
Jurij Mesec - Svetovalec za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah, e-pravosodje in finančne programe
Danica Babič - Svetovalka za civilno zaščito 

TRGOVINSKA POLITIKA
Katarina Petač  - Svetovalka za trgovinsko politiko in EFTA

ŠIRITEV
Domen Petelin - Svetovalec za širitev

FINANCE IN REGIONALNA POLITIKA
Alenka Jerkič - Svetovalka za ekonomsko in finančno politiko
Andreja Rovan - Svetovalka za proračun
Borut Franjga - Svetovalec za področje finančnih storitev  
Katarina Žnidaršič - Svetovalka za področje davkov        
Nina Avguštin - Svetovalka za carinsko področje (državne pomoči, javna naročila in boj proti goljufijam)
Hermina Golob - Svetovalka za kohezijsko politiko

2. POLITIČNO VARNOSTNI ODBOR (PSC):

KOORDINACIJA
Vesna Hojnik – Nicolaidis

ZUNANJI ODNOSI
Mateja Prevolšek  - Namestnica veleposlanika - predstavnika v PSC in svetovalka RELEX
Boštjan Jerman - Svetovalec CIVCOM
Aljoša Selan - Svetovalec PMG
Roland Žel - Svetovalec EDA in PMG
Tjaša Pečan - Svetovalka COEST
Jana Erzetič - Svetovalka COASI, COTRA
Ana Novak - Svetovalka COLAC, COAFR
Natalia Al Mansour - Svetovalka MAMA, MOG, COMEP, EUROMED
Domen Petelin - Svetovalec COWEB
Aleksandra Stanič Petkovič - Svetovalka COHOM

RAZVOJNO SODELOVANJE
Helena Vodušek - Svetovalka ACP, CODEV

EVOP – VOJAŠKI DEL
Brigadir David Humar  - Vojaški predstavnik pri NATO in EU
Polkovnik Borut Flajšman - Namestnik vojaškega predstavnika pri EU  
Podpolkovnik Aleš Pravdič - Višji častnik za povezave v EUMC WG/HTF
Kapitan korvete Valdi Pucer - Višji častnik za povezave v EUMC WG
Štabni vodnik Nedeljko Furjanić  - Administrator (tel. +32 2 213 6415)

3. COREPER I:

KOORDINACIJA
Jerneja Lipičnik - Mertens

KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO
Maša Žagar - Svetovalka za kmetijstvo in SCA
Mitja Šedlbauer - Svetovalec za varno hrano, veterino in fitosanitarne zadeve
Matija Miklič - Svetovalec za ribištvo in gozdarstvo  

GOSPODARSTVO, NOTRANJI TRG, INDUSTRIJA, ENERGIJA, TELEKOMUNIKACIJE, ZNANOST IN RAZISKAVE
Mateja Mlakar Papič - Svetovalka za konkurenčnost in rast ter pravo družb (računovodenje)   
Edita Samsa - Svetovalka za notranji trg, tehnično harmonizacijo, varstvo potrošnikov, intelektualno lastnino in pravo družb (splošni del)
Sergej Možina - Svetovalec za raziskave, inovacije in vesolje
Petra Zaletel - Svetovalka za energijo in atomska vprašanja
Anamarija Jesenko - Svetovalka za telekomunikacije in informacijsko družbo

TRANSPORT 
Maja Strnad Meško -  Svetovalec za pomorstvo, pomorsko politiko in letalstvo
Darko Trajanov - Svetovalec za kopenski promet, horizontalna vprašanja, Galileo  

ZAPOSLOVANJE, SOCIALNA POLITIKA, ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV
Nika Juvan - Svetovalka za zaposlovanje
Janja Kaker - Svetovalka za socialno politiko in enake možnosti
Gabrijela Korže - Svetovalka za zdravje 

OKOLJE
Štefanija Novak - Svetovalka za okolje
Janja Pevec Živkovič - Svetovalka za okolje 

IZOBRAŽEVANJE, MLADINA, KULTURA IN ŠPORT
Maja Mihelič Debeljak - Svetovalka za izobraževanje, mladino in šport
dr. Sonja Kralj Bervar - Svetovalka za področje kulture in avdiovizualne zadeve