Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /O Stalnem predstavništvu /Kontakti po področjih /

Kontakti po področjih

Telefonska centrala: +32 2 213 6300 in +32 2 213 6382
Dežurni mobilni telefon: + 32 475 78 66 66 (samo ob vikendih in praznikih)
E-pošta: slomission.eu(at)gov.si, ime.priimek(at)gov.si 

VODSTVO

Iztok Jarc; veleposlanik, stalni predstavnik, vodja Coreper II
administratorka: Magdalena Flander (magdalena.flander(at)gov.si)
T: + 32 2 213 6431

Tamara Weingerl-Požar; veleposlanica, namestnica stalnega predstavnika, vodja Coreper I
administratorka: Mojca Bernik (mojca.bernik(at)gov.si)
T:+32 2 213 6469

Marko Makovec; veleposlanik - predstavnik v Politično varnostnem odboru (PSC)
administratorka: Mirjam Zavašnik (mirjam.zavasnik(at)gov.si)
T:+32 2 213 6417

Rina Pavlin Gnidovec; pooblaščena ministrica - vodja Notranjih služb 
administratorka: Magdalena Flander (magdalena.flander(at)gov.si)
T: + 32 2 213 6431

  

PROTOKOL
Dacha Simčič - Svetovalka za protokol in organizacijo, dacha.simcic(at)gov.si, T: +32 496 108 501 

MEDIJI in OSTALE JAVNOSTI
Uradni govorec - Jernej Kovač

E: jernej.kovac(at)gov.si

T: +32 2 213 6370

M: +32 472 18 51 78

1. COREPER II:

KOORDINACIJA
Vesna Hojnik - Antici          

ODNOSI Z INSTITUCIJAMI           
Nataša Zajec Herceg - Evropski parlament, GAG

Jean-Pierre Vonarb - Evropski parlament, GAG

Andreja Viher White - Svetovalka za pravna vprašanja

Aleš Verdir - Svetovalec za delovno skupino člen 50 (Brexit)

PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE
Rudolf Kaniški - Svetovalec za policijsko sodelovanje in Schengen  

Albin Slabe - Svetovalec za policijsko sodelovanje, terorizem, organiziran kriminal

Petra Maroša - Svetovalka za meje, vize in schengensko evaluacijo

Tanja Trtnik - Svetovalka za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, za Sodišče EU ter varstvo osebnih podatkov

Jurij Mesec - Svetovalec za pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah, e-pravosodje in finančne programe

Danica Ankh - Svetovalka za civilno zaščito 

KIBERNETSKA VPRAŠANJA

Staša Novak - Svetovalka za kibernetsko varnost  

TRGOVINSKA POLITIKA
Katarina Petač - Svetovalka za trgovinsko politiko in EFTA

ŠIRITEV
Domen Petelin - Svetovalec za širitev

FINANCE IN REGIONALNA POLITIKA
Žiga Lavrič - Svetovalec za ekonomsko in finančno politiko

Andreja Rovan - Svetovalka za proračun

Borut Franjga - Svetovalec za področje finančnih storitev  

Katarina Žnidaršič - Svetovalka za področje davkov        

Nina Avguštin - Svetovalka za carinsko področje (državne pomoči, javna naročila in boj proti goljufijam)

Hermina Golob - Svetovalka za kohezijsko politiko

Simona Vrevc - Svetovalka za večletni finančni okvir

2. POLITIČNO VARNOSTNI ODBOR (PSC):

KOORDINACIJA
Dejan Vidic – Nicolaidis

ZUNANJI ODNOSI
Borut Blaj - Namestnik veleposlanika - predstavnika v PSC in svetovalec COASI, COTRA

Greti Borojevič - Svetovalka MAMA, MOG, COMEP, EUROMED 

Boštjan Jerman - Svetovalec CIVCOM

Urban Vertič - Svetovalec CIVCOM

Igor Vah - Svetovalec PMG

Boris Mohar - Svetovalec EDA 

Ana Novak - Svetovalka COLAC, COAFR

Maja Novak Dernovšček - svetovalka RELEX

Domen Petelin - Svetovalec COWEB

Andreja Viher White - Svetovalka COHOM

RAZVOJNO SODELOVANJE
Helena Vodušek - Svetovalka ACP, CODEV

EVOP – VOJAŠKI DEL
Brigadir David Humar  - Vojaški predstavnik pri NATO in EU

Polkovnik Vincenc Arko - Namestnik vojaškega predstavnika pri EU  

Podpolkovnik Aleš Luznar - Višji častnik za povezave v EUMC WG/HTF

Kapitan korvete Dušan Petrovič - Višji častnik za povezave v EUMC WG

Štabni vodnik Jože Zagernik  - Administrator (tel. +32 2 213 6415)

3. COREPER I:

KOORDINACIJA
Janja Pevec Živkovič - Mertens

KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO
Maša Žagar - Svetovalka za kmetijstvo in SCA

Mitja Šedlbauer - Svetovalec za varno hrano, veterino in fitosanitarne zadeve

Matija Miklič - Svetovalec za ribištvo in gozdarstvo  

GOSPODARSTVO, NOTRANJI TRG, INDUSTRIJA, ENERGIJA, TELEKOMUNIKACIJE, ZNANOST IN RAZISKAVE
Mateja Mlakar Papič - Svetovalka za konkurenčnost, industrijo, turizem in boljšo zakonodajo   

Nina Božičnik - Svetovalka za intelektualno lastnino in pravo družb

Nina Marolt - Svetovalka za notranji trg, varstvo potrošnikov, pravo družb in intelektualna lastnina

Sergej Možina - Svetovalec za raziskave, inovacije in vesolje

Urška Dolinšek - Svetovalka za energijo in atomska vprašanja

Tomas Tišler - Svetovalec za telekomunikacije in informacijsko družbo

TRANSPORT 
Maja Strnad Meško - Svetovalka za pomorstvo, pomorsko politiko in letalstvo

Petra Zaletel - Svetovalec za kopenski promet, horizontalna vprašanja  

ZAPOSLOVANJE, SOCIALNA POLITIKA, ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV
Nika Juvan - Svetovalka za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti

Nina Šimenc - Svetovalka za zaposlovanje, delovno pravo in področje invalidov

Bojan Kraut - Svetovalec za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti

Gabrijela Korže - Svetovalka za zdravje

 

OKOLJE 
Inga Turk - Svetovalka za okolje in podnebne spremembe

 

IZOBRAŽEVANJE, MLADINA, KULTURA IN ŠPORT

Sašo Gazdič - Svetovalec za kulturo in avdiovizualne zadeve

Luka Živič - Svetovalec za področje izobraževanja, mladine in športa