Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /O EU /Druge institucije /

Druge institucije

Sodišče Evropske unije

Sodišče Evropske unije je sodni organ unije s sedežem v Luksemburgu. Pravzaprav gre za tri sodišča: Sodišče, Splošno sodišče in Sodišče za uslužbence. Vsa tri zagotavljajo spoštovanje evropskih predpisov.

Sodišče EU sestavlja po en sodnik iz vsake države članice EU in 8 generalnih pravobranilcev s šestletnim mandatom. Sodniki in generalni pravobranilci so izbrani med osebami, ki so ustrezno usposobljene za imenovanje na najvišje sodniške položaje v svojih državah ali so priznani pravniki.

Splošno sodišče, ki se ukvarja s konkurenčnim pravom, antidumpingom in socialnimi pravicami, je bilo ustanovljeno v pomoč Sodišču zaradi njegove preobremenjenosti.

Sodišče za uslužbence razsoja v primerih sporov med uslužbenci institucij Evropske skupnosti z institucijami. Sestavlja ga predsednik in sedem sodnikov s šestletnim mandatom.

Povezava:

Spletna stran Sodišča EU

Evropsko računsko sodišče

To sodišče imenujejo tudi finančna vest EU, saj je njegova naloga neodvisno revidiranje zbiranja in porabe sredstev Evropske unije, pa tudi ocenjevanje, kako institucije EU to delo opravljajo. S svojim delom skuša prispevati k izboljševanju finančnega poslovodenja sredstev Evropske unije na vseh ravneh in državljanom EU zagotoviti, da bodo sredstva Evropske unije čimbolj smotrno porabljena.

Evropsko računsko sodišče, ki ima sedež v Luksemburgu, sestavlja po en revizor iz vsake države članice. Revizor, ki ga predlaga država članica, mora delati (ali je delal) v zunanjem revizijskem organu svoje države.

Povezava:

Spletna stran Evropskega računskega sodišča