Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
12.10.2017  

20 držav članic, med njimi tudi Slovenija, za ustanovitev Evropskega javnega tožilstva

Ministri za pravosodje so na zasedanju Sveta EU v Luksemburgu po štirih letih intenzivnih pogajanj soglasno potrdili Uredbo Sveta o izvedbi okrepljenega sodelovanja glede ustanovitve Evropskega javnega tožilstva (EPPO). Pri vzpostavitvi Urada bodo sodelovale Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Portugalska Romunija, Slovaška, Slovenija in Španija. V prihodnosti bi pristojnost Urada lahko razširili tudi na boj proti terorizmu, čemur Slovenija ne bi nasprotovala.

Minister Klemenčič se je v svojem govoru pridružil ocenam ministrov drugih držav članic, da gre za historični trenutek, ki ga zaznamuje velik korak k vzpostavitvi učinkovitejšega pregona kaznivih dejanj v EU. Urad javnega tožilca bo namreč deloval po načelu enotnega pravnega prostora, zaradi česar Uredba določa tudi nekatera skupna, poenotena postopkovna pravila.

Že v pogajanjih pa se je izkazalo, da je Slovenija ostala zadnja država članica, ki še ni posodobila sistema preiskave kaznivih dejanj in omejila vloge preiskovalnega sodnika. To pomeni, da bomo morali v Sloveniji spremeniti kazenski postopek, da ne bi ob uveljavitvi uredbe, s katero smo ustanovili Urad, kršili pravnega reda EU. Ministrstvo za pravosodje je zato že pripravilo ustrezne spremembe Zakona o kazenskem postopku, a je njihova usoda še negotova in odvisna od volje ter zavedanja poslancev Državnega zbora.

Države, ki so se odločile, da ta trenutek pri vzpostavitvi Urada ne bodo sodelovale, lahko k njem pristopijo kadarkoli.