Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
10.12.2015  

Minister Gašperšič danes na zasedanju Sveta EU za promet, telekomunikacije in energijo

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič se je danes, 10. decembra 2015, udeležil zasedanja Sveta Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo v Luksemburgu, ki je obravnaval točke s področja prometa.

Ministri so v luči priprave cestnega svežnja zakonodaje, ki ga bo Evropska komisija sprejela konec leta 2016, razpravljali o socialnih vprašanjih cestnega prometa.

V razpravi so obravnavali nekatere izzive, s katerimi se sooča prevozni sektor, kot so nezadostna jasnost in različna interpretacija evropskih pravil, zlasti glede kabotaže, časa voženj in počitkov poklicnih voznikov. Opozorili so tudi na neusklajene prakse nadzora v državah članicah in na enostranske nacionalne ukrepe, ki drobijo notranji trg. Za večjo liberalizacijo notranjega trga bi bilo treba zagotoviti razjasnitev in bolj dosledno spoštovanje pravil, zlasti na socialnem področju.

Minister dr. Peter Gašperšič je pozval, da se poenostavi obstoječa pravila glede časa voženj in počitkov ter zagotovi enotno izvajanje socialne zakonodaje na evropski ravni.  Hkrati je pozval k izboljšanju,  kasnejši ureditvi in nadaljnji liberalizaciji kabotaže.

Pod točko razno je Evropska komisija poročala o stanju energetske unije in varovanju na področju prometa. Predstavila je tudi strategijo za letalstvo, ki je namenjena ohranitvi vodilne globalne vloge letalstva EU, povečanju učinkovitosti z implementacijo enotnega evropskega neba. Poleg tega je cilj tudi v ohranitvi visokih varnostnih standardov v EU ter spodbuditvi inovacij in digitalne tehnologije, kot so brezpilotni letalniki.

Vzporedno bo Evropska komisija začela pogajanja za sklenitev celostnih sporazumov s šestimi zalivskimi državami ter Turčijo, Armenijo, Mehiko in državami jugovzhodne Azije (ASEAN).

Ob robu zasedanja se je minister dr. Peter Gašperšič z italijanskim ministrom za infrastrukturo in promet Grazianom Delriom pogovarjal o nadaljevanju prizadevanj za izboljšanje čezmejne železniške povezave Trst – Divača.

V času kosila so si ministri izmenjali mnenja o cestno prometni varnosti. Ugotovljeno je bilo, da po daljšem obdobju izboljševanja, države članice v zadnjem času  opažajo stagnacijo v prometni varnosti in razmišljajo o novih ukrepih, saj z obstoječimi ne dosegajo več želenih rezultatov. Velika so pričakovanja od uvajanja digitalizacije v vozila.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič in namestnica stalnega predstavnika Metka Ipavic (vir: EU)