Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
14.12.2015  

Kmetijski ministri EU na zadnjem zasedanju v letu 2015

Bruselj, 14. december 2015 – Ministri držav članic EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se danes sestali na zadnjem rednem zasedanju Sveta EU v letošnjem letu pod predsedovanjem Luksemburga. S strani Slovenije se prvega dne zasedanja udeležuje minister mag. Dejan Židan.

Na današnjem zasedanju Sveta EU so ministri opravili razpravo o trajnostnem kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu v povezavi z biogospodarstvom kot priložnosti za Evropo. Luksemburško predsedstvo je predstavilo tudi stanje na dosjeju sheme šolskega sadja in zelenjave ter mleka po zadnjem trialogu z Evropskim parlamentom, na zahtevo poljske delegacije pa je bilo na dnevnem redu tudi zaskrbljujoče stanje na trgu s prašičjim mesom, poročalo pa je tudi o seminarju »Podpora mladim kmetom – bistveni element projekta Evropa 2050«, ki je potekala 2. julija 2015 v Ettelbrücku, Luksemburg.

Na področju ribištva je bil dosežen politični dogovor glede uredbe o določitvi ribolovnih možnosti (kvot) za nekatere staleže rib v Črnem morju za leto 2016, kjer je Slovenija podprla stališča držav članic, ki ju uredba neposredno zadeva,  glede previdnosti pri določitvi kvot ob upoštevanju regionalnih posebnosti in socio-ekonomskih učinkov za ribiški sektor. Ravno tako je bila opravljena razprava v luči dosege političnega dogovora glede določitve kvot za leto 2016 za nekatere staleže rib, ki veljajo za vode EU in za plovila EU v nekaterih vodah zunaj EU, kjer se pričakuje, da bo politični dogovor dosežen tekom drugega dneva zasedanja.

Jutri bo Svet EU obravnaval ribiške točke, časovnico obravnave uredbe o medicirani krmi ter problem kakovosti v EU uvoženega medu in konkurenčnosti čebelarskega sektorja v Evropi, na katerega so poleg slovenske opozorile tudi madžarska, bolgarska, češka in poljska delegacija.

Minister mag. Dejan Židan in državni sekretar Miha Marenče (vir: MKGP)