Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
24.06.2016  

Minister za kulturo na zasedanju Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju

SPOROČILO ZA JAVNOST
31. maj 2016


Minister za kulturo na zasedanju Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v BrusljuMinister za kulturo Anton Peršak se je danes v Bruslju udeležil zasedanja Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport. Na zasedanju je Evropska komisija predstavila predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki se osredotoča predvsem na njeno področje uporabe ter na naravo pravil, ki veljajo za vse udeležence na trgu, zlasti na ukrepe za spodbujanje promocije evropskih avdiovizualnih del, ter pravila o zaščiti mladoletnikov in oglaševanju.

Minister Peršak je v okviru razprave uvodoma poudaril, da lahko v zvezi z nedavno prejetim predlogom poda zgolj prve, preliminarne odzive. »Promocija čezmejnega kroženja evropskih avdiovizualnih vsebin je izjemnega pomena za manjše avdiovizualne trge, kot je Slovenija, morda celo pomembnejša kot v državah, ki že zaradi velikosti svojega nacionalnega trga niso tako močno odvisne od evropskih ukrepov,« je izpostavil minister. Dotaknil se je tudi težav, ki jih imajo nekatere države članice, med drugimi tudi Slovenija, z oglaševanjem tujih televizijskih programov, ki imajo dostop do oglaševalskega trga druge države članice. »Ta praksa je negativno vplivala na doseganje kulturne raznolikosti in na slabše čezmejno kroženje različnih evropskih del, s predlogom rešitve, ki predvideva tudi finančna vlaganja v nacionalno produkcijo, pa bo direktiva prispevala k izenačitvi pogojev za vse deležnike na trgu avdiovizualnih storitev,« je pojasnil. V nadaljevanju razprave je poudaril, da bi moral enotni digitalni trg v polni meri upoštevati kulturno in jezikovno raznolikost v EU ter razvoj avdiovizualnega trga.

Slovenija se bo v nadaljevanju obravnave direktive v prihodnjih mesecih zavzemala za rešitve, ki bodo šle v smeri zagotavljanja možnosti enakovrednega nastopanja za majhne in specifične trge avdiovizualnih storitev, ki so še posebej ranljivi. Kot je še dejal minister Peršak, bo Slovenija strokovno preučila tudi vse ostale predlagane rešitve v okviru predloga revizije, še zlasti nova pravila glede oglaševanja, glede na raznolike deležnike in interese v avdiovizualnem sektorju.

Ministri za kulturo držav članic Evropske unije so na zasedanju sprejeli Sklepe Sveta o vlogi Europeane pri digitalni dostopnosti, razpoznavnosti in uporabi evropske kulturne dediščine. Europeana je skupni evropski projekt – digitalna knjižnica, arhiv in muzej, ki je nastal na pobudo držav članic in ob podpori Evropske komisije, z namenom, da se spodbudi digitalizacija in digitalna hramba ter digitalna dostopnost evropske kulturne dediščine. Sklepi Sveta se osredotočajo na glavne izzive, s katerimi se Europeana trenutno sooča, predvsem z vprašanjem trajnostnega financiranja in upravljanja. Stališča Republike Slovenije so v sklepih v veliki meri upoštevana, prav na pobudo naše države, pa na bolj odprt način pristopajo k iskanju alternativnih možnosti financiranja Europeane ter umeščajo Europeano v eno od prioritet Evropske komisije – Strategijo za enotni digitalni trg.

Minister Anton Peršak se je v okviru točke o povezljivosti digitalnih vsebin zavzel za zagotovitev povezljivosti e-knjig na vseh platformah, seveda ob upoštevanju varovanja avtorskih pravic in ob prizadevanjih za preprečevanje piratskih praks na tem področju. Ob tem je opozoril tudi na neenako obravnavo e-knjig in tiskanih knjig z vidika DDV in pozval Komisijo, da čim prej zagotovi, da bodo dobave e-knjig glede stopenj DDV izenačene z dobavami tiskanih knjig oziroma drugih tiskanih publikacij (časopisov in periodičnih publikacij). »Le ob popolni tehnološki nevtralnosti DDV, ko bodo različni formati in nosilci knjig obravnavani zgolj kot podporne tehnične rešitve za doseganje njihove široke dostopnosti, se bomo lahko snovalci kulturnih politik nemoteno posvetili svojemu temeljnemu poslanstvu na tem področju: ustvarjanju pogojev in sprejemanju ukrepov za spodbujanje kakovosti in raznolikosti knjižnih izdaj,« je poudaril minister.

Minister za kulturo je na zasedanju med drugim podprl predlog, da se leto 2018 razglasi za Evropsko leto kulturne dediščine. Kot je dejal, bo Slovenija intenzivno pristopila k snovanju aktivnosti v okviru tega leta, tako na nacionalni kot tudi EU ravni. Podprl je tudi predlog poljske delegacije o zvišanju omejitve za infrastrukturne projekte na področju kulture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) s 5 na 10 milijonov evrov, saj lahko, kot je pojasnil, le z bolj odprtim pristopom zagotovimo kar največji prispevek kulture k socialno-ekonomskemu razvoju.

Minister se je v zaključku pridružil tudi zaskrbljenosti italijanske delegacije glede nadaljnjega zagotavljanja evropskih sredstev za delovanje Mladinskega orkestra EU (European Union Youth Orchestra). Evropska komisija je zagotovila, da bo uredila financiranje za leto 2016.

V Bruslju bo nocoj potekala slavnostna podelitev nagrade Evropske unije za književnost (EUPL) za leto 2016, ki se je bo udeležil tudi slovenski minister za kulturo. Nagrado bo namreč prejel tudi slovenski avtor Jasmin B. Frelih za prvenec Na/pol.