Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
19.06.2015  

Udeležba ministrice Milojke Kolar Celarc na zasedanju Sveta EPSCO - zdravje v Luksemburgu, 19.6.2015

Svet EPSCO v sestavi ministrov za zdravje je v okviru zakonodajnih posvetovanj potrdil delni splošni pristop glede predloga dveh uredb o medicinskih pripomočkih in o "in vitro" medicinskih pripomočkih, kar je pomemben korak naprej v zakonodajnem postopku. Doseženi dogovor  zajemala celoten normativni del predlogov. Ko bo oblikovano še besedilo vseh uvodnih določb bo to podlaga za začetek pogajanj z Evropskim parlamentom.

Predloga naj bi nadomestila obstoječi regulativni okvir EU za medicinske pripomočke, ki skupaj zajema širok spekter pripomočkov (od samolepilnih obližev do kolčnih protez, srčnih spodbujevalnikov in laboratorijskih testov za ocenjevanje medicinskih posegov), razvitih v okolju, za katerega je značilen hiter tehnološki in znanstveni napredek.

Predlagani zakonodajni okvir naj bi odpravil precejšne razlike pri razlagi in uporabi veljavnih direktiv ter pomanjkljivosti in vrzeli, ki so bile odkrite, hkrati pa pripomogel k inovativnosti in konkurenčnosti industrije medicinskih pripomočkov, omogočil hiter in stroškovno učinkovit dostop na trg za inovativne medicinske pripomočke ter dodatno prispeval k varnosti pacientov.

Pod točko »razno« se je Slovenija zavzela za nadaljevanje razprave o novem okvir za alkoholno politiko EU.  Večina držav članic je znova, kot na neformalne zasedanju aprila v Rigi, Evropsko komisijo pozvalo k pripravi nove strategije za zmanjšanje tvegane in škodljive rabe alkohola na ravni EU, ki bo v podporo državam članicam na tem področju.

Ciper, Grčija, Italija in Malta pa so izpostavile pomen zdravstvene dimenzije  pri upravljanju vseh vidikov migracijskih tokov – evropski  agendi o migracijah. Gre za relevantno področje celovite obravnave migracij, kar je potrdila tudi razprava ministrov. Številne delegacije so, vključno s SI, izkazale solidarnost DČ ob Sredozemlju in izpostavile pomembnost potrebne obravnave zdravstvenega aspekta.

 

Ministrica za zdravje Luksemburga je predstavila delovni program za II.polletje 2015.