Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
15.09.2015  

Udeležba ministrice za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar na izrednem zasedanju notranjih ministrov v Bruslju, 14. September 2015.

Ministri so ocenili izredne razmere in dosedanje ukrepe v spopadanju s krizo, razpravljali pa so tudi o nedavno predstavljenih predlogih Evropske komisije.  Ministri so potrdili julija dogovorjen sklep Sveta za relokacijo 40.000 oseb, ki očitno potrebujejo zaščito, iz Italije in Grčije. Slovenija je v okviru tega programa ponudila sprejem 230 oseb. Kot je povedala ministrica, bo sklep kmalu objavljen in potem se bo program dejansko začel izvajati. V nadaljevanju so se v razpravi osredotočili na ukrepe za rešitev  begunske krize, med drugim z učinkovito politiko vračanja oseb, ki niso upravičene do mednarodne zaščite, seznamom varnih držav izvora, učinkovitim nadzorom zunanje meje EU, krepitvijo sodelovanja s tretjimi državami, predvsem s Turčijo. Ministri so se v intervencijah večinoma osredotočili na čimprejšnjo vzpostavitev večnamenskih sprejemnih centrov na vstopnih točkah EU t. i. hot spots, ki predstavljajo prvi korak k uspešni izvedbi projekta relokacije. Ti za večino držav članic predstavljajo hitro in praktično rešitev v teh razmerah in jih je treba čim prej vzpostaviti v Italiji in Grčiji. Drugi projekt relokacije 120.000 oseb iz Italije, Grčije in Madžarske je večina držav članic podprla, delo pa se bo nadaljevalo na oktobrskem Svetu pravosodnih in notranjih ministrov. Ministrica je povedala, da je Slovenija pripravljena ponovno izkazati solidarnost in da bomo zato sodelovali tudi v dodatnem programu relokacije ljudi, ki potrebujejo zaščito, iz Italije, Grčije in Madžarske. To bo začasni mehanizem za obdobje dveh let, pri čemer se bo še naprej uporabljala Dublinska uredba kot osnova delovanja skupnega evropskega azilnega sistema, za katero je Evropska komisija napovedala evalvacijo in na podlagi tega možen predlog sprememb. Ob robu zasedanja se je ministrica srečala z avstrijsko kolegico Mikl-Leitnerjevo in s hrvaškim kolegom Ostojičem. Izmenjali so si ključne informacije o dogajanju v soseščini in pričakovanjih za naprej. Kot je povedala ministrica, jih je avstrijska kolegica seznanila z nameravano uvedbo mejne kontrole, dogovorili pa so se tudi za ažurno izmenjavo ključnih podatkov v prihodnjih dneh.