Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
19.05.2017  

V Bruslju potrdili Evropsko soglasje o razvoju

Predstavniki Sveta EU za zunanje zadeve, pristojnega za mednarodno razvojno sodelovanje - v imenu Slovenije stalni predstavnik Republike Slovenije pri EU Janez Lenarčič -, so potrdil besedilo novega Evropskega soglasja o razvoju, ki ga bodo na Evropskih razvojnih dnevih v začetku junija 2017 v Bruslju slovesno podpisali predstavniki Sveta EU, Evropske komisije in Evropskega parlamenta. Novo soglasje je predvsem podlaga za delovanje EU in držav članic na področju razvojnega sodelovanja do leta 2030.
 
Novo Evropsko soglasje o razvoju kot osrednji strateški dokument razvojnega sodelovanja EU vključuje skupno vizijo razvojnega sodelovanja EU in držav članic do leta 2030 in prinaša pomembne spremembe. Naslavlja pet ključnih skupnih prioritet EU in držav članic - ljudi, planet, blaginjo, mir in partnerstva, ki so gonilna sila uresničevanja Agende za trajnostni razvoj do leta 2030.

Posebno pozornost namenja trem dimenzijam trajnostnega razvoja (socialna, ekonomska, okoljska) in pomenu njihovega uravnoteženega naslavljanja. Vključuje tudi povezave med varnostjo, migracijami in razvojem, humanitarno pomočjo in razvojnim sodelovanjem ter poudarja vlogo žensk in mladih v trajnostnem razvoju.

Soglasje narekuje učinkovitejše financiranje razvoja iz vseh razpoložljivih virov ter spremembe na področju izvajanja razvojnega sodelovanja EU in držav članic. Poudarja pomen partnerstev in odprtost skupnega delovanja za vse partnerje EU, vključno s civilno družbo in zasebnim sektorjem.
 
Zasedanje je bilo namenjeno tudi obravnavi poslabšanja humanitarnih kriz, s katerimi se soočajo na širšem območju Roga Afrike, posebej v Južnem Sudanu, Somaliji, Etiopiji, Jemnu in Nigeriji. Tako je bilo mogoče izmenjati mnenja o korakih za preprečevanje poslabšanja kriz, spodbudah novih donatorjev ter možnostih varnega dostopa do humanitarne pomoči. Slovenija je v zadnjih dveh letih potrojila prispevek Svetovnemu programu za hrano in s tem podprla aktivnosti v regiji.
 
Predstavniki držav članic so naslovili tudi odnose med EU in afriškimi, karibskimi ter pacifiškimi državami (ACP) po letu 2020, ko se izteče Cotonoujski sporazum. Slednji trenutno ureja politične, trgovinske in razvojne odnose med EU in državami ACP. Na podlagi razprave bodo pripravljene pogajalske smernice, ki jih bo Evropska komisija jeseni predstavila državam članicam. Pozornost so namenili tudi vprašanju institucionalne ureditve in pravne narave prihodnjega partnerstva ter vprašanju odpiranja partnerstva do tretjih držav in regij. Slovenija poudarja uresničevanje Agende 2030 tudi v odnosih EU-ACP in je naklonjena krovnemu partnerstvu s tremi regionalnimi stebri, kar bi odražalo tako skladnost politik za razvoj kot tudi naslavljanje izzivov na primerni operativni ravni.
 
Na delovnem kosilu je potekala izmenjava mnenj o implementaciji Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 z Amino J. Mohammed, namestnico generalnega sekretarja OZN. Slovenija je uresničevanje notranjega vidika Agende 2030 vezala na oblikovanje Strategije razvoja Slovenije do 2030, ki je v nastajanju. V kontekstu prispevka h globalnim naporom Agendo 2030 upoštevamo pri pripravi novih strateških dokumentov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, in sicer nove resolucije, strategije ter novega zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči.
 
Na zasedanju so bili med drugim sprejeti še sklepi Sveta EU o operacionalizaciji povezave med humanitarno pomočjo in razvojnim sodelovanjem in sklepi Sveta o letnem poročilu o ciljih razvojne pomoči EU, ki bodo junija predstavljeni voditeljem na Evropskem svetu.

 Foto: European Union