Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
24.11.2015  

Ministrica Bizjak Mlakar: »Medkulturni dialog je eden izmed pravih evropskih odgovorov na izziv priseljenstva«

Ministrica za kulturo mag. Julijana Bizjak Mlakar se je danes, 24. novembra 2015 udeležila Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport za področji kulture in avdiovizualnih zadev.

Ministri so sprejeli Sklepe Sveta o kulturi v zunanjih odnosih EU s poudarkom na razvojnem sodelovanju. Sledilo je sprejetje Sklepov Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o dopolnitvi delovnega načrta za področje kulture (2015–2018) pri prioriteti medkulturni dialog. Zaradi aktualnosti tematike (begunske krize) so ministri ob sprejemanju dopolnjenega Delovnega načrta za kulturo tudi razpravljali. Na podlagi sprejetega dopolnila bo namreč ustanovljena delovna skupina, ki bo pripravila priročnik dobrih praks za vključevanje migrantov in beguncev v družbo prek umetnosti in kulture. Ministrica za kulturo, mag. Julijana Bizjak Mlakar je pozdravila dopolnitev delovnega načrta za kulturo, saj meni, da je primerno, da se tudi na področju kulture Evropska skupnost ustrezno odziva na aktualne izzive, ki jih prinaša priseljenska kriza. Opozorila je na pomanjkanje dobrih skupnih pobud držav članic EU za rešitev priseljenske krize, saj so države, skozi katere potekajo migrantski tokovi, pri tem preveč prepuščene same sebi. Pozvala je, da v tej situaciji nikakor ne smemo spregledati človeške dimenzije krize in prav kultura lahko ponudi možnosti ustvarjalnega sodelovanja, ki vodi k preseganju stereotipov in strahu pred drugačnostjo. Povedala je, da bo tudi Ministrstvo za kulturo RS v prihodnje še več pozornosti namenilo programom integracije priseljenih oseb v družbo in medkulturnemu ter medverskemu dialogu.

Ministrica za kulturo je sodelovala tudi v osrednji razpravi zasedanja, ki je bila posvečena skupnemu ukrepanju proti uničevanju in nedovoljeni trgovini s kulturno dediščino na območjih oboroženih spopadov. Obsodila je uničevanje, plenjenje in nedovoljen promet s predmeti kulturne dediščine kot napad na vrednote sodobne civilizacije. Z izzivi varovanja kulturne dediščine se srečuje tudi Slovenija, ki se poleg pomanjkanja finančnih sredstev srečuje še s težavami pri vračanju predmetov kulturne dediščine v njihovo izvorno okolje. Ministrom na zasedanju je sporočila tudi, da Ministrstvo za kulturo RS podpira prizadevanja Evropske skupnosti za zaščito svetovne kulturne dediščine na območjih oboroženih spopadov, prav tako pa pozdravlja tudi načrtovane ukrepe Evropske komisije na področju premične kulturne dediščine, še zlasti vzpostavitev učinkovitega sistema širjenja informacij o ogroženih predmetih kulturne dediščine, usposabljanje carinikov ter vzpostavitev usklajenih postopkov v zvezi z ravnanjem v primeru zasega predmetov kulturne dediščine, s katerimi se nedovoljeno trguje. Predlagala je, da Evropska komisija razglasi Leto evropske kulturne dediščine, s čimer bi javnosti poslala jasno sporočilo, da prepoznava kulturno dediščino kot nosilko kulturnih identitet in gibalo razvoja družbe.

Na neformalnem kosilu ob robu ministrskega Sveta pa je ministrica z ministri razpravljala o digitalizaciji kulturne dediščine ter o financiranju in upravljanju Europeane – evropske digitalne knjižnice, muzeja in arhiva.

Ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar med govorom (vir: Ministrstvo za kulturo)