Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
27.11.2015  

Zasedanje Sveta za zunanje zadeve v formatu trgovinskih ministrov

Bruselj, 27. november 2015 - Minister Zdravko Počivalšek se je v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za zunanje zadeve v formatu trgovinskih ministrov. Ministri so na zasedanju potrdili Sklepe Sveta o trgovinski in naložbeni politiki EU, kot odziv na novo trgovinsko in investicijsko strategijo z naslovom »Trgovina za vse: za odgovornejšo trgovinsko in investicijsko politiko«, ki jo je Evropska Komisija objavila oktobra 2015. Sicer pa je ključna razprava ministrov bila osredotočena na priprave na zasedanje 10. Ministrske konference WTO ter pogajanja med EU in ZDA o Čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe (TTIP).

Cilj 10. ministrske konference Svetovne trgovinske organizacije (STO), ki bo potekala decembra letos v Nairobiju v Keniji, je doseči političen dogovor na Nairobi paketu, ki obsega tri področja, izvozna konkurenčnost na področju kmetijstva, razvojne zadeve s poudarkom na najmanj razvitih državah ter transparentnost na področju storitev in pravil. Pomemben bo tudi dogovor o bodočem delu, kjer EU podpira nadaljevanje DDA pogajanj z novimi pristopi, predvsem na tistih vsebinah, za katere je ključna multilateralna naslovitev, STO pa bo morala v prihodnosti nasloviti tudi nova področja, ki niso v DDA, v nasprotnem primeru bo prišlo do njene marginalizacije. Do ministrske konference se pričakuje tudi uspešen zaključek plurilateralnih pogajanj za Sporazum o informacijski tehnologiji, ki bo prispeval k povečanju trgovine s temi proizvodi, in Sporazum o okoljskem blagu, ki bo lahko prispeval k zmanjševanju negativnih vplivov podnebnih sprememb. Sprejeta bo tudi formalna odločitev o pristopu Afganistana in Liberije k STO.

Komisarka Malmström je ministre seznanila s stanjem pogajanj o TTIP ter nadaljnjih korakih oz. možnostih za zaključek pogajanj v letu 2016, pri čemer je ključnega pomena paralelen in ambiciozen rezultat na vseh področjih pogajanj. Komisarka je podala tudi informacije o aktivnostih glede transparentnosti in napredku pri vzpostavitvi nacionalnih bralnih sob.

Ministri so bili obveščeni tudi o stanjih pogajanj EU-Mercosur in s posameznimi azijskimi državami. Kar zadeva Mercosur, je bila razprava osredotočena predvsem na eventualno izmenjavo tarifnih ponudb, vključno z njihovo stopnjo ambicije. Stališča držav članic so razdeljena in EU bo poskusila izkoristiti trenutno politično motivacijo regije za pogajanja ter jo spodbudila, da ponudbo nadalje izboljša, tako da bi bilo nadaljevanje pogajanj mogoče že v kratkem. V okviru azijskih držav pa je bila razprava osredotočena na Japonsko, s katero bi zaključek pogajanj lahko bil dosežen do poletja 2016, in Vietnam, s katerim je EU našla dogovor na preostalih odprtih vprašanjih, tako da bi partnerici lahko v kratkem naznanili uradni zaključek pogajanj.

Komisarka je ministre informirala tudi o tristranskih razgovorih med EU, Rusko federacijo in Ukrajino, izpostavljena pa je bila tudi kriza jeklarske industrije v EU in njene gospodarske posledice. V času delovnega kosila so ministri razpravljali o trgovinski in naložbeni dimenziji odnosov med EU in Ljudsko republiko Kitajsko.

 

Evropska komisarka Cecilia Malstrom, finska ministrica za evropske zadeve in zunanjo trgovino Lenita Poivakka in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek (vir: Evropska unija)