Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
30.11.2015  

Minister Zdravko Počivalšek na Svetu za konkurenčnost

Bruselj, 30. novembra 2015 – Danes se je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek udeležil zasedanja Sveta za konkurenčnost. Na dnevnem redu so bile točke s področij industrije in notranjega trga.

Ministrom je bilo predstavljeno poročilo  o bolj usklajenem in povezanem delovanju na področju konkurenčnosti, kjer je bila razprava osredotočena na povezave med notranjo in zunanjo oz. globalno konkurenčnostjo. Minister Zdravko Počivalšek je ob tem ocenil, da je okrepitev konkurenčnosti navznoter pogoj, da bo EU delovala močneje tudi navzven. »Pri tem je bistveno, da bomo zagotovili dobre povezave strategije enotnega trga z drugimi strategijami, ki so pomembne za konkurenčnosti EU gospodarstva,« je dejal in izrazil podporo avstrijskemu predlogu o pregledu konkurenčnosti z ustreznimi indikatorji.
V okviru razprave o Strategiji enotnega trga za blago in storitve je minister Počivalšek povedal, da je Slovenija naklonjena poglavitnim predlogom rešitev, ki jih Strategija naslavlja, pri čemer je posebej pozdravil predvidene ukrepe za mala in srednja podjetja ter zagonska podjetja. »Pomoč MSP in start upom bi morala biti naša prednostna naloga in pri tem je dostop do finančnih sredstev pomembno vprašanje,« je naglasil ter spomnil, da je ključno pri tem odpravljanje čezmejnih ovir za poslovanje MSP in ustvarjanje trga brez meja, ko gre za opravljanje storitev.

Izrazil je podporo modernizaciji okvira za intelektualno lastnino, ukrepom za kar najboljše izkoriščanje tradicionalnega znanja in zaščito nekmetijskih geografskih označb ter krepitvi mreže Solvit. Vseeno pa je opozoril, da si Slovenija v Strategiji želi večjega poudarka na področju boljšega upravljanja ter Evropsko komisijo pozval k bolj izčrpnem obveščanju glede napovedanih pobud.

Glede predloga Komisije za ustanovitev nacionalnih organov za konkurenčnost je minister dejal, da Slovenija temu ni naklonjena. »Na splošno nismo naklonjeni ustanavljanju tovrstnih dodatnih institucij in novih mehanizmov, zlasti z vidika predvidene vloge, nalog in mandata, ki naj bi jih novi organi imeli.« V okviru tega predloga je povedal, da pogreša analizo ekonomske upravičenosti z vidika odgovornosti in neodvisnosti takšnih organov, kot tudi oceno, zakaj obstoječe institucije in mehanizmi niso dovolj učinkoviti.

Zasedanje Sveta EU za konkurenčnost (vir: Evropska unija)