Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
01.12.2015  

Zasedanje Sveta EU za konkurenčnost o raziskavah in inovacijah

Danes, 1. decembra, je v Bruslju potekalo zasedanje Sveta EU za konkurenčnost, ki se ga je udeležil državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Tomaž Boh. Na zasedanju so ministri za raziskave in inovacije sprejeli sklepe Sveta o integriteti v raziskovanju ter o napredku pri zagotavljanju enakosti spolov v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA). S sklepi so sprejeli tudi predlog reforme upravljavske strukture ERA, ki ga je pripravil Odbor  Evropskega raziskovalnega prostora (ERAC). Ti dosedanje razpršeno upravljanje urejajo pod vodstvom ERAC.

V razpravi o Evropskem skladu za strateške naložbe (EFSI), ki je bila osrednja točka zasedanja, je državni sekretar dr. Tomaž Boh med drugim poudaril nujnost, da se v praksi zagotovi, da imajo male in srednje velike države enake možnosti pri uresničevanju potenciala EFSI. Po njegovih besedah občasno pomanjkanje kritične mase za največje projekte ne sme povzročiti, da bi te države uresničevale le drugorazredne projekte. »Iskati moramo moč v čezmejnem sodelovanju, preko katerega lahko manjše države zagotovijo večjo kritično maso, hkrati pa moramo biti pozorni, da investicije EFSI niso na koncu skoncentrirane le na nekaj območij, temveč da sklad spodbuja rast po vsej Evropi.« Več govorcev je sicer izražalo pričakovanja, da bo s pomočjo EFSI financiranih za vsaj 50 mrd EUR projektov s področja raziskav in inovacij.

Komisija je na zasedanju predstavila tudi pobudo ZnanostZaBegunce, ki v zaposlovalnem portalu EURAXESS uvaja poseben razdelek za migrante z znanstvenim ozadjem in s tem pospešuje njihovo zaposlovanje v zainteresiranih organizacijah.

Na delovnem kosilu, ki ga je organiziralo luksemburško predsedstvo, pa so ministri razpravljali o zbliževanju Evropskega visokošolskega prostora (EHEA) in Evropskega raziskovalnega prostora (ERA). Osredotočili so se predvsem na povezave javnih politik na teh dveh področjih na sistemski ravni, spodbujanju visokošolskih ustanov k vključevanju raziskav v njihovo izobraževanje ter na koristi povezovanja raziskav in visokega šolstva za raziskovalne rezultate in odnose s poslovnim sektorjem. Državni sekretar dr. Boh je ob tej priložnosti povedal, da je Slovenija trenutno v procesu spreminjanja zakonodaje na tem področju, kjer si nadejamo tesnejše povezave in podporo raziskovalnim aktivnostim na univerzah preko stabilnejšega in inovativnejšega financiranja institucij. »Krepitev trikotnika znanja je ena od strateških prioritet EU 2020 kot tudi naših nacionalnih politik. Pogrešamo bolj jasne mehanizme za povezovanje ERA in EHEA instrumentov na nacionalnih kot tudi na regionalnih ravneh,« je dejal dr. Boh. Ob tem je povedal in države članice povabil na regionalno konferenco ministrov na področju visokega šolstva, znanosti in tehnološkega razvoja, ki jo v letu 2016 organizira Slovenija. Na njej bodo udeleženci iskali možnosti boljšega sodelovanja na področju raziskav in tehnološkega razvoja ter večje mobilnosti doktorskih študentov in mladih raziskovalcev znotraj regije.

 

 Evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas in državni sekretar dr. Tomaž Boh (vir: Evropska unija)