Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
03.12.2015  

Minister Klemenčič se je udeležil zasedanja Sveta v sestavi ministrov za pravosodje

Bruselj, 3.12. 2015 - Na dnevnem redu Sveta ministrov sta bila med drugim dva predloga uredb, ki urejata pristojnost, pravo, ki se uporablja, ter priznavanje in izvrševanje sodnih odločb na področju premoženjskopravnih razmerij med zakoncema ter med registriranimi partnerskimi skupnostmi.

Slovenija obžaluje, da soglasje glede teh uredb ni bilo doseženo, zaradi nasprotovanja Poljske in Madžarske. Minister Klemenčič je v razpravi poudaril, da sta bili uredbi plod petih let intenzivnega dela, doseženo je bilo dobro ravnotežje in dober kompromis. Nimamo simpatij do argumentov tistih držav članic, ki uredbama nasprotujejo. Gre za praktičen problem državljanov, ki so državljani različnih držav članic ali so prisotni v državi članici, kjer nimajo državljanstva. Glede na oceno, ki je bila podana danes, je takih parov v EU približno 17 milijonov.  Ti pari se soočajo s praktičnimi in pravnimi težavami zaradi neskladja pravil, ki se uporabljajo, zato je ta problem treba rešiti. »Različne zveze je potrebno obravnavati na  enakopraven način, k čemer nas med drugim zavezuje tudi Listina o temeljnih pravicah,« je dejal minister Klemenčič.

Med delovnim kosilom so ministri razpravljali o problematiki sovražnega govora na internetu. V oktobru je namreč Evropska komisija dobila mandat za pogovore z največjimi internetnimi ponudniki (Facebook, Google, Twitter, Microsoft). Trenutno iščejo skupno rešitev, ki bi omogočala hitro odstranitev spornih vsebin z internetnih platform, na način, da ne bi bila ogrožena svoboda izražanja. Slovenija pozdravlja usklajen pristop na ravni EU.

Evropska komisija je danes predstavila tudi predlog Direktive o boju proti terorizmu, ki povzema Dodatni protokol h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma. Dodatni protokol je Slovenija med prvimi državami podpisala že konec oktobra letos v Rigi.

Stalni predstavnik - veleposlanik dr. Rado Genorio in minister za pravosodje mag. Goran Klemenčič (vir: Evropska unija)

Zasedanje Sveta EU v sestavi ministrov za pravosodje (vir: Evropska unija)