Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
05.10.2015  

Udeležba DS Martine Vuk na zasedanju EPSCO, Luksemburg, 5.10.2015

Osrednja točka tokratnega srečanja je bila orientacijska razprava na temo socialnega upravljanja v vključujoči Evropi, kjer so  ministri na osnovi usmerjevalnega dokumenta luksemburškega predsedstva predstavili svoja stališča o možnih načinih krepitve socialnega elementa v okviru obstoječega postopka makroekonomskih ravnotežij ter kako na podlagi evropskega semestra spodbuditi zbliževanje socialnih politik in politik zaposlovanja v smeri socialne uspešnosti in uspešnosti na področju zaposlovanja v evrskem območju.

V okviru točke o socialnem upravljanju je Svet potrdil še ključna sporočila, pripravljena na osnovi poročila odbora za socialno zaščito s pregledom izpeljanih reform na področju socialne zaščite kot prispevek k letnemu pregledu rasti za leto 2016.

V luči razsežnosti begunske krize so ministri na delovnem kosilu spregovorili o njenem vplivu na socialno politiko in trg dela ter možnih ukrepih DČ in EK v tem kontekstu.

Na zasedanju Sveta EPSCO je med drugim komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, veščine in mobilnost delavcev Marianne Thyssen v imenu Evropske komisije predstavila tudi predlog priporočila Sveta o vključevanju dolgotrajno brezposelnih oseb na trg dela. Priporočilo se zgleduje po modelu jamstev za mlade, vsebuje pa smernice za države članice za pomoč dolgotrajno brezposelnim pri iskanju ponovne zaposlitve. Ministri se bodo pri tej točki seznanili s stališči odbora za zaposlovanje, vabljeni pa so bili  tudi k predstavitvi svojih stališč o predlogu.

Svet je nadalje sprejel sklep Sveta o smernicah zaposlovanja ter sklepe Sveta o varnosti in zdravju pri delu ter o ustreznih pokojninah, o čemer je potrdil tudi ključna sporočila, pripravljena na podlagi poročila odbora za socialno zaščito.

Pred samim zasedanjem Sveta EPSCO so se ministri za zaposlovanje in socialne zadeve na pobudo luksemburškega predsedstva sestali še v sestavi evro območja ter preučili morebitne možnosti za tesnejše sodelovanje na področju socialne politike in zaposlovanja v okviru evro območja.

DS Vuk se je ob robu Sveta na dvostranskem srečanju sestala s švedsko ministrico za zaposlovanje Ylvo Johansson. Spregovorili bosta o napovedanem svežnju o mobilnosti in zagotavljanju poštenih delovnih pogojev.