Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
18.11.2015  

Ministrica Alenka Smerkolj se je v Bruslju udeležila zasedanja Sveta za splošne zadeve - kohezija

Bruselj, 18. november 2015 – Ministrica Alenka Smerkolj se je danes udeležila drugega dela zasedanja Sveta za splošne zadeve, na katerem so ministri, pristojni za evropsko kohezijsko politiko, izmenjali mnenja in sprejeli sklepe glede prispevka evropskih strukturnih in investicijskih skladov na področju prehoda na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika, prispevka strukturnih skladov k čezmejnemu in mednarodnem sodelovanju ter poenostavitev sistema izvajanja.

Kohezijski ministri so izmenjali mnenja in sprejeli sklepe glede prispevka evropskih strukturnih in investicijskih skladov na področju prehoda na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika. Ministrica Alenka Smerkolj je ob tem povedala, da si Slovenija prizadeva ne samo za čim višji delež sredstev za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika in prilagajanje podnebnim spremembam, ampak tudi za dejansko udejanjanje načrtovanih ukrepov. Ministrica priložnosti vidi v kakovostnih projektih ter uspešnem in učinkovitem črpanju sredstev, vključno z uporabo finančnih instrumentov. Kot je povedala, so s kolegi z drugih držav članic EU dali jasno politično zavezo glede podpore prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika in prilagajanju podnebnim spremembam, ki je po njeni oceni lahko vzor v svetovnem merilu. Iz operativnih programov evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020 izhaja, da bo kar 45 milijard evrov neposredno namenjenih naložbam s tega področja, in sicer iz petih skladov: Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 31,5 milijard evrov, Kohezijski sklad 8 milijard evrov, Evropski sklad za kmetijstvo in razvoj podeželja  5,4 milijarde evrov, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 0,11 milijarde evrov. Poleg tega bo 1,1 milijarde evrov prispeval Evropski socialni sklad ter ostala sredstva v okviru drugih tematskih ciljev, ki neposredno ali posredno prispevajo k prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika.

Ker EU letos obeležuje 25. obletnico vzpostavitve programov teritorialnega sodelovanja INTERREG, so ministri razpravljali tudi o tej temi. Ministrica Smerkolj je povedala, da imajo programi čezmejnega sodelovanja za Slovenijo velik pomen, saj je večina njenih regij obmejnih. »Močno verjamem, da je sodelovanje dobro orodje za generiranje svežih idej, novega znanja, trajnostno naravnanih rešitev in širjenje inovacij skozi celotno Evropo« je poudarila in dodala, da bodo programi INTERREG pomembni tudi v kohezijski politiki po letu 2020. 

V zadnjem delu srečanja so ministri izmenjali mnenja na področju poenostavitev postopkov koriščenja sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov in sprejeli sklepe, ki so rezultat zaveze komisarke Corine Crețu o vzpostavitvi skupine visokih predstavnikov za poenostavitve evropskih strukturnih in investicijskih skladov, dane junija 2015 v Rigi. Zavedanje držav članic o pomenu in nujnosti poenostavitev postopkov za učinkovito in uspešno uporabo sredstev na vseh ravneh je jasna. Kot je povedala Alenka Smerkolj je Slovenija zagovornica nadaljnjih poenostavitev postopkov, saj je le na ta način mogoče zagotoviti vzdržen in stroškovno učinkovit sistem ter obenem uspešno in učinkovito črpanje sredstev. »Ob upoštevanju deljenega upravljanja morajo dogovorjene poenostavitve veljati enako za vse, predvsem pa morajo zagotavljati gotovost, tako končnim prejemnikom, izvajalcem, kot tudi regijskim in državnim organom, ki so del procesa izvajanja« je dodala in podprla sprejem predlaganih sklepov Sveta za splošne zadeve.