Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
23.05.2017  

Finančni ministri EU dosegli dogovor o predlogu direktive o mehanizmih za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja

Finančni ministri EU so na zasedanju v Bruslju dosegli političen dogovor o predlogu direktive o mehanizmih za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja v EU, ki zagotavlja večjo pravno varnost in nadgrajuje obstoječe mehanizme reševanja sporov. Glavna tema zasedanja evroskupine je bila medtem Grčija. Ministrica Mateja Vraničar Erman je izrazila pričakovanje, da bodo ob ukrepih za zagotavljanje vzdržnosti grškega dolga sprejeti tudi ukrepi za znižanje izpostavljenosti posameznih držav, med drugim Slovenije.

Glavni cilj predloga direktive o mehanizmih za reševanje sporov glede dvojnega obdavčenja v EU je uveljavitev pravnega instrumenta, ki bo zagotavljal učinkovito rešitev davčnih sporov s poudarkom na odpravi dvojnega obdavčenja kot ene temeljnih ovir na notranjem trgu.
 
Slovenija je kompromisni predlog podprla, saj podpira prizadevanja za vzpostavitev učinkovitega okvira za reševanje sporov glede dvojnega obdavčevanja, kar prispeva k večji davčni gotovosti. Ministrica Vraničar Ermanova je sicer izrazila pomislek glede sestave svetovalne komisije oz. arbitraže, ki bi reševala spor v primeru, če ga ne bi mogla rešiti pristojna organa držav članic. Upamo, da bomo v praksi našli ustrezno rešitev.
 
Ministri so opravili tudi orientacijsko razpravo o predlogu direktive o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb, kjer je med državami zaznati več razhajanj v stališčih. Slovenija podpira skupni pristop k določitvi skupne osnove za davek od dohodkov pravnih oseb v EU, ravnovesje pa bo treba najti med zahtevami držav članic po fleksibilnosti in prednostmi enotnega sistema obdavčitve pravnih oseb.
 
Ministri so sprejeli tudi sklepe o implementaciji specifičnih priporočil, ki jih je za članice lani podala Evropska komisija. Letošnjih priporočil, objavljenih v ponedeljek, se niso dotaknili, saj bodo predmet razprave na junijskem zasedanju. Ministrstvo za finance se je nanje odzvalo s sporočilom na povezavi http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/3/3206/.
 
Osrednja točka zasedanja evroskupine pa je bila Grčija. Ministri so pozdravili dogovor o paketu potrebnih ukrepov in reform, ki so ga Atene dosegle z institucijami – Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko, Evropskim mehanizmom za stabilnost in Mednarodnim denarnim skladom. To je pomemben korak v smeri zaključka drugega pregleda izvajanja tretjega programa finančne pomoči in izplačila nove tranše pomoči Grčiji še pred poletjem.
 
Ker naj bi se drugi pregled izvajanja pomoči kmalu zaključil, so ministri načeli razpravo o vzdržnosti grškega dolga, vendar dogovora pričakovano še niso dosegli. Razprava se bo nadaljevala v prihodnjih tednih.
 
Ministrica Vraničar Ermanova je na zasedanju izrazila pričakovanje, da bodo ob ukrepih za zagotavljanje vzdržnosti grškega dolga sprejeti tudi ukrepi za znižanje izpostavljenosti posameznih držav, med drugim Slovenije. Naša država je namreč po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat do držav, ki prejemajo finančno pomoč, v deležu BDP izpostavljena bolj kot druge članice evrskega območja.

            

  

Foto: European Union