Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
08.06.2017  

Zeleno luč za ustanovitev Urada evropskega javnega tožilstva prižgala tudi Slovenija

Slovenija se zaveda, da je dobro koordiniran pregon kriminala, zlasti organiziranega kriminala, nujen. Tako je z drugimi 19 državami članicami EU na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve v Luksemburgu pod vodstvom stalnega predstavnika Republike Slovenije Janeza Lenarčiča v okviru mehanizma okrepljenega sodelovanja podprla politični dogovor o ustanovitvi Urada evropskega javnega tožilstva, t. i. EPPO. Slovenija je prepričana, da bo imelo novo tožilstvo pomembno dodano vrednost pri preiskovanju najtežjih kaznivih dejanj na škodo finančnih interesov EU.

Cilj Urada evropskega javnega tožilstva je zagotoviti učinkovit pregon kompleksnih kaznivih dejanj, ki gredo na škodo proračuna EU, in boljše sodelovanje med državami članicami pri čezmejnih primerih s tega področja.

Pričakovati je, da bo Evropski parlament podal soglasje že prihodnji mesec, kar pomeni, da bo uredba stopila v veljavo to jesen, sam Urad pa bo vzpostavljen predvidoma leta 2020. Sedež Urada bo v Luksemburgu.

Pri tem bo sodelovalo razmeroma visoko število držav, to je 20, pričakovati pa je, da se bo število sodelujočih držav še povečalo. Avstrija in Italija sta prav danes napovedali svoje sodelovanje. Za Slovenijo je ključnega pomena, da bodo v Uradu sodelovale vse naše sosede, z izjemo Madžarske. Ob tem velja poudariti, da gre za zgodovinski korak na področju evropskega kazenskega prava.

Mehanizem okrepljenega sodelovanja je mogoče aktivirati, če se zanj odloči vsaj devet članic, če nek predlog blokira posamezna članica ali manjša skupina članic. S tem lahko države nadaljujejo s sprejemanjem pomembnega ukrepa. Druge države EU imajo pravico do udeležbe, kadar koli to želijo. Ne omogoča pa razširitev pristojnosti izven pogodb EU.