Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
30.10.2007  

Minister Podobnik na zasedanju Sveta za okolje

Luxembourg, 30. oktober – V Luxembourgu je danes potekalo zasedanje Sveta EU za okolje, katerega se je s sodelavci udeležil tudi minister za okolje in prostor Janez Podobnik.

Ministri so na zasedanju med drugim potrdili sklepe Sveta za 13. zasedanje konference pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja in 3. zasedanje pogodbenic Kjotskega protokola, ki bo od 3. do 14. decembra letos na Baliju.

Sklepi poudarjajo osem osrednjih elementov, ki naj bi jih vseboval nov globalni in celovit mednarodni sporazum, ki bo nadomestil kjotski sporazum po letu 2012. Ti elementi so:
• nadaljevanje razvoja skupne vizije za dosego končnega cilja konvencije: preprečiti nevaren antropogen vpliv na podnebni sistem,
• večje absolutne obveznosti zmanjševanja emisij razvitih držav,
• spodbujanje pravičnega in učinkovitega prispevka drugih držav,
• krepitev in širitev globalnega trga ogljika,
• razvoj, uporaba in prenos tehnologij, ki omogočajo zmanjševanje emisij,
• povečevanje ukrepov za prilagajanje učinkom podnebnih sprememb,
• preprečevanje krčenja gozdov ter
• vključitev emisij mednarodnega letalskega in pomorskega prometa.

Sklepi predstavljajo neke vrste mandat državam članicam EU na konferenci na Baliju potem, ko se je Evropa zavezala, da bo do leta 2020 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 20 odstotkov.

"Da bi to dosegli, bomo po letu 2012, ko poteče sedaj veljavni kjotski sporazum, potrebovali nov mednarodni dokument. Želeni rok za sprejem le-tega je leto 2009, zato nas na Baliju čaka zahtevna naloga. Evropa želi biti vodila v boju proti podnebnim spremembam in želi biti vzor drugim državam članicam pri reševanju tega globalnega problema", je v svojem prispevku k razpravi dejal minister Podobnik.

Ministri so se tudi strinjali, da predstavlja nov energetsko-podnebni paket, ki ga bo Evropska komisija predložila januarja 2008, pomemben element za doseganje novega globalnega sporazuma, saj bo njegov uspešen sprejem in učinkovito izvajanje dodatno prispevalo k utrditvi vodilne vloge EU na področju mednarodnega dogovarjanja za dosego ustreznega sporazuma.

Ministri so opravili tudi javno razpravo o spremembah direktive o kakovosti goriv, s katero bo EU prispevala k zmanjševanju onesnaževanja zraka in zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, ki so posledica uporabe goriv za cestna in ne-cestna vozila. Direktiva postavlja stroga merila za nekatera onesnaževala v gorivih, sočasno pa poskuša predvideti ukrepe za zmanjšanje vsebnosti CO2 v gorivih. "Izboljšanje kakovosti goriv je eden od kamenčkov v mozaiku ukrepov, ki jih lahko naredimo za zmanjšanje emisij - kot smo se tako zavezali na spomladanskem vrhu EU", je poudaril minister Podobnik.

Ministri so na zasedanju razpravljali tudi o pomanjkanju vode in suši, ki predstavljata velik problem in imata vedno večje posledice tako v EU kot tudi na mednarodni ravni. Minister Podobnik je poudaril, da celostno gospodarjenje z vodami prispeva k ublažitvi posledic pomanjkanja vode in suše, za kar naj bi si prizadevale vse države članice EU.

Ministri za okolje so danes razpravljali tudi o predlogih dveh odločb Evropske komisije glede umika zaščitne klavzule za uporabo in prodajo kot hrano in krmo dveh vrst gensko spremenjene koruze v Avstriji. Ministri niso dosegli kvalificirane večine ne za in ne proti predlogoma Komisije, tako da lahko v skladu s pravili Komisija sedaj sprejme predlagana akta.

Minister Podobnik se je ob robu zasedanja Sveta srečal tudi z ministri sedanjega trojnega predsedstva (Nemčija, Portugalska Slovenija) in predstavniki naslednjega trojnega predsedstva (Francija, Češka, Švedska). Poleg tega je minister svoj obisk in zasedanje v Luxemburgu izkoristil še za nekatera bilateralna srečanja.