Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
22.05.2017  

Svet EU za splošne zadeve sprejel pogajalske direktive za Brexit

Svet za splošne zadeve (50. člen) v sestavi 27 držav članic EU, kjer je Slovenijo predstavljala državna sekretarka Sanja Štiglic, je pooblastil Evropsko komisijo za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske glede izstopa iz Evropske unije ter sprejel pogajalske direktive.

Svet za splošne zadeve je na današnjem zasedanju v sklopu priprav na pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije sprejel sklep, s katerim je pooblastil Evropsko komisijo za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom v imenu 27 držav članic. Svet je sprejel tudi pogajalske direktive, ki podajajo natančnejše usmeritve za prvo fazo pogajanj, v kateri bodo obravnavana vprašanja, ki so ocenjena kot ključna za zagotovitev urejenega izstopa Združenega kraljestva. Skupaj s pogajalskimi smernicami, ki jih je konec aprila sprejel Evropski svet, direktive tvorijo pogajalska izhodišča EU, ki se bodo po potrebi lahko prilagajala in spreminjala.

 Državna sekretarka Sanja Štiglic je v svojem nastopu pozdravila sprejem sklepa o začetku pogajanj in pogajalske direktive, pri čemer je poudarila pomen enotnosti 27 držav članic. Državna sekretarka je ocenila, da se enotnost izkazuje v ambicioznem paketu pogajalskih izhodišč, ki je obenem dovolj fleksibilen, da bo glavnemu pogajalcu Evropske unije Michelu Barnierju omogočil zadostno mero manevrskega prostora v pogajanjih. Državna sekretarka je posebej izpostavila, da bodo za Republiko Slovenijo v pogajalskem procesu ključne pravice državljanov in finančna poravnava, ter opozorila na pomen transparentnosti v delovanju pogajalske ekipe.

Svet je na zasedanju sprejel tudi sklep o ustanovitvi posebne delovne skupine, ki se bo v sestavi predstavnikov 27 držav članic ukvarjala s področji, povezanimi z vprašanji izstopa Združenega kraljestva iz EU. Slovenija podpira oblikovanje in mandat delovne skupine, ki s svojim delom začenja že jutri. 

Svet je prav tako potrdil osnutek dnevnega reda za junijsko zasedanje Evropskega sveta, ki bo pregledal takratno stanje v pogajanjih.

  

Foto: European Union