Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
23.05.2017  

Ministri za kulturo za enake pogoje za vse ponudnike avdiovizualnih vsebin ter za strategijo EU o mednarodnih kulturnih odnosih

Minister za kulturo Anton Peršak se je udeležil zasedanja Sveta za izobraževanje, mladino, kulturo in šport v Bruslju, kjer so se ministri na začetku z minuto molka poklonili žrtvam zadnjega terorističnega napada v Združenem kraljestvu. Minister Peršak je izrekel sožalje svojcem žrtev. Ministri so na zasedanju po pogajanjih, v katerih so na predloge sodelujočih držav oblikovali dodatne kompromisne rešitve glede področja uporabe, promocije evropskih avdiovizualnih del in jurisdikcije,  sprejeli splošni pristop do predloga revizije Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah. Prav to bo prihajajočemu estonskemu predsedstvu omogočilo začetek pogajanj z Evropskim parlamentom.

Minister Peršak je sprejetje splošnega pristopa Sveta podprl, ter ob tem izpostavil, da je za Republiko Slovenijo izjemnega pomena, da še pravočasno dosežemo enake pogoje za vse ponudnike linearnih in nelinearnih avdiovizualnih medijskih storitev ter ponudnike avdiovizualnih vsebin na spletu, zlasti kar zadeva oglaševanje in zaščito uporabnikov.

Poudaril je tudi, da imamo odgovornost do državljanov, uporabnikov in do najbolj ranljivih skupin, zato je nujna minimalna harmonizacija osnovnih pogojev za zaščito državljanov pred vsebinami, ki spodbujajo k sovraštvu in k nasilju, še zlasti pa otrok, ki so v digitalnem svetu hitro in privlačno dostopnih storitev najbolj ranljiva ciljna skupina za oglaševanje škodljivih vsebin.

Zavzel se je tudi za sprejetje bolj učinkovitih ukrepov za preprečevanje izogibanja strožjim pravilom s strani ponudnikov avdiovizualnih storitev (t. i. forum-shopping) ter izpostavil, da so z vidika zagotavljanja kulturne in jezikovne raznolikosti v Evropi nujni ukrepi za večjo promocijo in dostopnost pri vseh ponudnikih avdiovizualnih medijskih storitev.

Ministri so sprejeli tudi sklepe Sveta o strateškem pristopu EU k mednarodnim kulturnim povezavam. Minister Peršak je pozdravil ustanovitev posebne skupine prijateljev predsedstva, ki se bo posvetila pripravi strateškega pristopa EU k mednarodnim kulturnim odnosom, kot pravi korak k pripravi strategije z jasnimi vsebinskimi in geografskimi prioritetami. Poudaril je, da mora strategija vključevati tudi akcijski načrt dejavnosti in opredelitev ključnih partnerskih organizacij za njeno uresničitev.

Zavzel se je tudi za odpravo ovir za vzpostavljanje mednarodnih kulturnih odnosov in posebej izpostavil dolgotrajne, nepredvidljive in drage vizumske postopke, s katerimi se soočajo evropski umetniki pri gostovanjih v nekaterih tretjih državah. Napovedal je tudi nacionalni posvet s kulturnim sektorjem o strategiji EU za mednarodne kulturne odnose, ki ga bo Ministrstvo za kulturo jeseni izvedlo skupaj s Centrom Ustvarjalna Evropa ter naznanil, da bo o tem poročal tudi na naslednjem ministrskem Svetu, v razmislek pa ponudil tudi zamisel o javnem posvetovanju o tej temi na ravni EU.
 

  

Foto: European Union