Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
20.01.2015  

Udeležba ministra Erjavca na zasedanju FAC, 19.1.2015

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je v Bruslju udeležil zasedanja Sveta za zunanje zadeve EU. Svet za zunanje zadeve je večino pozornosti namenil vprašanjem boja proti terorizmu in prihodnosti odnosov z Rusko federacijo. Ministri so v luči terorističnih napadov v Parizu potrdili enotnost EU in opravili razpravo o zunanjih vidikih boja proti terorizmu ter nadaljnjih aktivnosti EU. Svet za zunanje zadeve je poudaril, da je potreben močan in učinkovit odziv EU tako na področju notranjih kot tudi zunanjih zadev. Aktivnosti EU bodo osredotočene na okrepitev sodelovanja z državami severne Afrike in bližnjega vzhoda, implementacijo strategije EU o tujih terorističnih borcih, okrepitev komunikacije z muslimanskim prebivalstvom s ciljem krepitve medsebojnega razumevanja, preprečevanjem radikalizacije in polarizacije. EU bo pozornost usmerjala tudi v krepitev prizadevanj za reševanje kriz in potencialnih konfliktov, ki podžigajo teroristične aktivnosti, predvsem v Siriji, Iraku, Libiji, Jemnu, Somaliji, Nigeriji, Afganistanu in Pakistanu. Minister Erjavec je ob tem poudaril pomen naslavljanja pogojev, ki prispevajo k širjenju radikalizacije, nasilnega ekstremizma in terorizma. Slovenija bo še naprej osredotočena na prenašanje izkušenj in naslavljanje problematike z državami v svojem sosedstvu. Minister Erjavec je še poudaril, da je potrebno nadaljevati s promocijo zavedanja, da se terorizem ne sme povezovati s kakršnokoli religijo, raso ali prepričanjem.

V strateški razpravi o prihodnosti odnosov EU z Rusko federacijo so ministri poudarili ključen pomen evropske enotnosti. Odločen in enoten odziv EU na dogajanje v Ukrajini, vključujoč sprejete omejevalne ukrepe, je bil ključnega pomena. Svet za zunanje zadeve je pregledal možnosti proaktivnega pristopa do Rusije, ki pa mora temeljiti na implementaciji sporazumov iz Minska. Ministri so ob tem tudi izmenjali poglede na aktualno stanje v vzhodni Ukrajini in ponovno izrazili polno predanost in zavezanost EU k ozemeljski celovitosti in suverenosti Ukrajine.Na delovnem kosilu z generalnim sekretarjem Arabske lige El Arabijem je Svet za zunanje zadeve pregledal aktualna dogajanja v regiji, pri čemer so se ministri in generalni sekretar osredotočili na stanje bližnjevzhodnega mirovnega procesa ter položak v Siriji, Iraku in Libiji. Ob tem so se dotaknili tudi sodelovanja med EU in Arabsko ligo glede ključnih sodobnih političnih in varnostnih izzivov, kot so boj proti terorizmu, organiziranemu kriminalu in humanitarni pomoči.Ministri so ob koncu zasedanja izmenjali poglede na Akcijski načrt za podnebno diplomacijo, ki ga je za potrebe okrepljenih EU aktivnosti pred konferenco OZN o podnebnih spremembah decembra 2015 v Parizu, pripravila Evropska komisija.