Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
10.03.2015  

Udeležba ministrice dr. Anje Kopač Mrak na zasedanju Sveta EPSCO, 9.3.2015

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak se je udeležila zasedanja Sveta Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (EPSCO), ki je potekalo 9.3.2015 v Bruslju.Osrednja pozornost srečanja je bila namenjena razpravi o evropskem semestru, kjer so ministri so opozorili, da kljub določnemu napredku in znakom gospodarskega okrevanja, razmere na področju sociale in zaposlovanja niso zadovoljive. Potrebno je okrepiti napore za zmanjšanje brezposelnosti mladih, prav tako pa se spoprijeti z naraščajočim trendom dolgotrajno brezposelnih. Izpostavili so pomen celovitega pristopa in usklajenih ukrepov s področja gospodarske, socialne politike in politike zaposlovanja. Glede samega evropskega semestra so ministri pozdravili njegovo prenovljeno časovnico, ki z zgodnejšo objavo poročil po državah (country report) omogoča državam temeljitejšo analizo in pripravo ustreznega odziva. Kot dodano vrednost semestra so poudarili vzajemno učenje in izmenjavo dobrih praks v obliki večstranskih pregledov (multilateral surveillance), kar je potrebno ohraniti in okrepiti tudi v prihodnje.

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je v razpravi na Svetu poudarila, da v Sloveniji kot tudi drugod v EU, letos beležimo gospodarsko rast, vendar izzivi na področju sociale in zaposlovanja ostajajo. Ob tem je opozorila na vprašanje ohranjanja ustreznega ravnovesja varčevalnih ukrepov, ki obenem ne rušijo modela socialne države. Slovenija je v preteklih dveh letih izvedla celovito reformo trga dela z namenom povečati prožnost in varstvo pravic delavcev ter zmanjšati segmentacijo.

V okviru točke o evropskem semestru so ministri sprejeli vrsto dokumentov, med drugimi Skupno poročilo o zaposlovanju, letno poročilo Odbora za socialno zaščito o socialni situaciji v Evropi, pregled ureditev financiranja sistemov socialne zaščite, sklepe Sveta o vključujočih trgih dela in Letnem pregledu rasti. Prav tako so ministri sprejeli sklepe Sveta o EU strateškem okvirju o zdravju in varnosti pri delu za obdobje od 2014 do 2020 ter splošna pristopa o sklepih Sveta o vzpostavitvi odborov EMCO in SPC.

Ob robu zasedanja Sveta EPSCO se je ministrica dr. Anja Kopač Mrak na dvostranskem srečanju sestala s hrvaškim ministrom za delo in pokojnine Mirandom Mrsićem ter evropsko komisarko za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Marianne Thyssen.