Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
16.11.2007  

Minister Simoniti na zasedanju Sveta za izobraževanje, mladino in kulturo

Bruselj, 16. november 2007 - Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti se je danes udeležil zasedanja Sveta EU za izobraževanje, mladino in kulturo v Bruslju, zadnjega pred prevzemom predsedovanja Slovenije.
 
V okviru zasedanja je portugalsko predsedstvo predstavilo izid prvega zasedanja Stalnega partnerskega sveta EU-Rusija, ki je na ravni ministrov zasedal 25. oktobra v Lizboni. Tam je bila sprejeta skupna izjava o medsebojnem sodelovanju na področju kulture, dogovorjeno pa je bilo tudi, da bo oblikovan akcijski načrt za okrepitev kulturnega sodelovanja, ki bo imel podlago v ratifikaciji nekaterih pomembnih konvencij Sveta Evrope in UNESCO na strani Ruske federacije. Minister dr. Vasko Simoniti se je v svojem nagovoru zahvalil portugalskemu predsedstvu za ta pomemben prispevek na poti krepitve kulturnega sodelovanja z Rusijo in pozdravil interes, ki ga izkazuje Rusija pri pripravi vsebinskih in formalnih podlag, ki bodo omogočili sprejem akcijskega načrta.

V nadaljevanju je bila sprejeta Resolucija Sveta o evropski agendi za kulturo, ki na osnovi predloga Evropske Komisije natančneje določa specificirane prioritetne akcije za delo na področju kulture v EU v naslednjih letih. Na osnovi teh prioritet bo slovensko predsedstvo Svetu, v sodelovanju s Komisijo in ostalimi članicami, pripravljalo nov Delovni načrt Sveta za področje kulture za obdobje 2008-2010.

V okviru zadnje točke dnevnega reda se je minister pridružil Portugalski, ki je predstavila kandidaturo za dogodek Evropska kulturna prestolnica za leto 2012, ki si ga delita Slovenija in Portugalska.

Več o udeležbi ministra Simonitija na zasedanju Sveta za izobraževanje, mladino in kulturo (Ministrstvo za kulturo) >>>