Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
02.10.2007  

Prometni ministri EU izrekli ponovno soglasno podporo nadaljevanju projekta Galileo

 

Luxembourg, 2. oktober - Na zasedanju Sveta za promet, telekomunikacije in energijo so prometni ministri EU danes soglasno sprejeli zaključke, s katerimi so ponovno potrdili pomen Galilea kot ključnega evropskega projekta in v skladu z zaključki junijskega zasedanja Sveta ministrov ponovno poudarili potrebo po nadaljevanju izvajanja programa EGNOS (skupna evropska geostacionarna navigacijska storitev) s ciljem zagotoviti dostopnost njegovih storitev do leta 2008.

Poudarili so tudi, da bi za popolno delovanje sistema Galileo do leta 2013 potrebovali še dodatna javna sredstva. Ministri so se zavzeli za uravnoteženo udeležbo vseh držav članic pri razvoju, vzpostavitvi ter delovanju sistema Galileo, kar je v razpravi poudaril tudi minister za promet mag. Radovan Žerjav. Ministri so tudi potrdili namero, da sprejmejo celovito odločitev o evropskem satelitskem radio-navigacijskem sistemu še pred koncem letošnjega leta. Minister Žerjav je v razpravi še poudaril, da je projekt Galileo potrebno razvijati naprej, ukrepati v smeri čim prejšnjega sprejema celovite odločitve ter izpostavil, da bo uspeh odvisen od aktivnega udejstvovanja vseh držav članic tako na ravni skupnosti kot na ravni posameznih držav.

Prometni ministri so v nadaljevanju zasedanja opravili naslednjo fazo pri sprejemanju zakonodajnih predlogov (splošni pristop) s področja kopenskega prometa, in sicer o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture, o interoperabilnosti železniškega sistema ter o varnosti na železnicah Skupnosti.

Več o zasedanju Sveta za telekomunikacije, promet in energetiko (spletna stran MzP) >>>