Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
12.10.2015  

Udeležba ministra Gašperšiča na neformalnem Sveta TTE v Luksemburgu, 7. in 8. 10.2015

Ministri za promet so 7. 10. 2015 na neformalnem Svetu razpravljali o vključitvi kolesarjenja med transportne načine in o njegovem potencialu za izboljšanje mestne mobilnosti. Predstavljene so bile dobre prakse kolesom prijaznega urbanega načrtovanja zlasti iz Danske in Nizozemske. Sprejeli so deklaracijo, v kateri so se zavzeli za okrepitev promocije kolesarjenja tako na EU kot nacionalni ravni. V ta namen bodo vzpostavljene evropska in nacionalne kontaktne točke za izmenjavo dobrih praks.

Ob robu neformalnega ministrskega zasedanja so ministri Slovenije, Avstrije in Bolgarije podpisali pismo o nameri za vzpostavitev Alpsko – Zahodno Balkanskega železniškega tovornega koridorja, katerega namen bo olajšati železniški tovorni promet na koridorju Salzburg – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Sofija – turška meja. Srbija bo pismo o nameri podpisala naknadno, Hrvaška pa ga je podpisala vnaprej.

8. 10. 2015, so ministri na Svetu za promet (TTE) soglasno sprejeli splošni pristop k političnemu delu četrtega železniškega svežnja. Cilj je povečanje učinkovitosti in kakovosti železniških potniških storitev in zagotovitev neodvisnosti upravljavcev infrastruktur, da se zagotovi učinkovito odpiranje domačih potniških trgov za konkurenco. Pri tem je Slovenija uspela uveljaviti izjemo za majhne trge, za katere konkurenčna oddaja pogodb za izvajanje javnih storitev ni primerna.

Razpravljali so tudi o pregledu izvajanja bele knjige o prometni politiki iz leta 2011. Cilji, ki jih je postavila, ostajajo še vedno aktualni, preučiti pa bo potrebno, če so vsi ukrepi za njihovo doseganje še vedno relevantni. Minister dr. Gašperšič  se je zavzel za upoštevanje posebnosti majhnih DČ ter za zagotovitev učinkovitih rešitev za ohranjanje letalskih povezav s preostalimi deli Evrope.

Komisarka za notranji trg in industrijo Bienkowska je poročala o ukrepih po aferi z emisijami iz Volkswagnovih dizelskih motorjev. Preiskave sicer izvaja Nemčija, EK pa je vzpostavila platformo za izmenjavo informacij med državami članicami, kar bo olajšalo koordinacijo ukrepov za zagotovitev spoštovanja pravil in povrnitev zaupanja potrošnikov.

Nadalje je Bienkowska poročala o pripravah na sprejem nove metodologije, ki je v pripravi že 4 leta, za merjenje dejanskih emisij vozil, s katerimi bi pridobili bolj realne podatke o dejanskem onesnaževanju. Komisija si prizadeva, da se novi standardi merjenja uveljavijo najpozneje leta 2017. V poznejši fazi, ki zahteva bolj poglobljeno analizo, bo pregledana tudi zakonodaja o homologaciji in sprejeti bodo sistemski ukrepi, ki bi preprečili podobne zlorabe, kot se je zgodila v primeru Vokswagna.

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen in komisarka za promet Violeta Bulc in podpredsednik EIB Pim van Ballekom so predstavili možnosti, ki jih ponuja Evropski sklad za strateške naložbe za financiranje projektov prometne infrastrukture. Pri EIB je že bilo vzpostavljeno svetovalno vozlišče za naložbe (European Investment Advisory Hub), ki nudi tehnično pomoč promotorjem pri pripravi projektov z namenom povečanja možnosti za pritegnitev zasebnega kapitala. EK bo v začetku leta 2016 vzpostavila tudi investicijski portal, ki bo služil informiranju o povpraševanju in ponudbi projektov in njihovega financiranja.

Na delovnem kosilu so ministri razpravljali o čezmejnem sodelovanju pri preprečevanju terorizm