Stalno predstavništvo pri EU Bruselj /Novice /
14.12.2015  

Minister Karl Erjavec na zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve

Bruselj, 14. december 2015 - Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec se je udeležil zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve.

V razpravi o Vzhodnem partnerstvu so ministri izmenjali poglede o političnem razvoju v regiji, implementaciji Pridružitvenih sporazumov in uresničevanju zavez sprejetih na vrhu Vzhodnega partnerstva v Rigi. Svet je potrdil pripravljenost poglabljanja odnosov z bolj ambicioznimi državami Vzhodnega partnerstva, Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo. Ministri so ob tem izrazili tudi nadaljnjo podporo Armeniji, Azerbajdžanu in Belorusiji ter poudarili potrebo po nadaljevanju reformnih procesov in iskanju načinov za prilagojen pristop, ki bi odražal stopnjo njihovih ambicij v zvezi s približevanjem EU.

V sklopu razprave o boju proti terorizmu so ministri pregledali zunanjepolitične aktivnosti EU, pri čemer so največ pozornosti namenjali uresničevanju področnih strategij EU s posebnim podarkom na regionalni strategiji za Irak, Sirijo in soočanje z grožnjo Daesh. Minister Erjavec je izpostavil dramatično spreminjanje mednarodnega varnostnega okolja in potrebo po koordiniranem odzivanju, ki mora upoštevati sodelovanje med zunanjimi in notranjimi komponentami varnosti. Ministre je tudi obvestil o slovenskih aktivnostih na področju boja proti terorizmu, pri čemer je poudaril predvsem boj proti radikalizaciji in nasilnemu ekstremizmu, potrebo po zagotavljanju pozitivne perspektive mladim generacijam ter pozdravil vključitev slovenske pobude o protiterorističnih aktivnostih na Zahodnem Balkanu med EU aktivnosti.

Ministri so izmenjali poglede na naslavljanje vzrokov radikalizacije, aktivnosti usmerjene v preprečevanje financiranja terorizma, vprašanje tujih terorističnih borcev in položaj v Iraku in Siriji. Na neformalnem kosilu z ministrom za zunanje zadeve Turčije so pregledali položaj v regiji, vključno s Sirijo in Irakom ter Libijo, in poudarili potrebo po celovitih in skupnih aktivnostih v boju proti terorizmu in Daesh. Pregledali so tudi aktivnosti Turčije in njeno vlogo v regiji ter možnosti za doseganje napredka pri iskanju politične rešitve Sirije.

V kontekstu konference o Libiji, ki je potekala 13.decembra 2015 v Rimu, in v luči predvidenega napredka in zaključka političnega procesa vzpostavljanja vlade narodne enotnosti Libije so ministri z novim posebnim predstavnikom generalnega sekretarja OZN Martinom Koblerjem izmenjali poglede o krepitvi možnih aktivnosti in okrepljenem angažmaju EU v Libiji. Stabilizacija položaja v Libiji bo pomemben korak k zagotavljanju širše stabilnosti in varnosti v regiji in EU je pripravljena nuditi pomoč na področjih izgradnje in krepitve državnih institucij Libije.

Stalni predstavnik dr. Rado Genorio in minister za zunanje zadeve Karl Erjavec (vir: Evropska unija)

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec na novinarski konferenci po zasedanju (vir: SPBR)